‘Medha Patkar PTI’

New Delhi: Social activist Medha Patkar during Kisan Sansad against Centres farm reform laws at Jantar Mantar in New Delhi, Monday, July 26, 2021. (PTI Photo/Ravi Choudhary)(PTI07 26 2021 000211B)